Bolagsstämmor

Aktieägarna i Aventura Group AB (publ), kallas till årsstämma den XXXX 2021 kl. XX.00 i

Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.
Inregistrering till årsstämman påbörjas 09:45.

 

We scale brands in the world's largest consumer market. 

     

Copyright © AVENTURA 2021

Privacy Policy