Ägarlista

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

We scale brands in the world's largest consumer market. 

Contact

Copyright © AVENTURA GROUP 2022

Privacy Policy