Material inför årsstämman 15 juni 2023

Kallelse Download
Fullmaktsformulär Download
Förslag till beslut Download
Årsredovisning 2022 & Revisionsberättelse Download
Stämmoprotokoll (2023-06-15) Download

We scale brands in the world's largest consumer market. 

Contact

Copyright © AVENTURA GROUP 2022

Privacy Policy