Årstämma 2021

Aktieägarna i Aventura Group AB (publ), kallas till årsstämma den 10e Maj 2021 kl. 13.00 CET. 

På grund av det allmänna hälsoläget som orsakas av coronaviruset har bolaget beslutat att byta från en årsstämma med en fysisk mötesplats till en virtuell årsstämma. Aventura väntas återgå till fysiska årsstämmor i framtiden, men kommer utvärdera och fatta beslut om format senare.

Aventura Group AB_Stammoprotkoll-2021-05-10 Download

We scale brands in the world's largest consumer market. 

Contact

Copyright © AVENTURA GROUP 2022

Privacy Policy