ESG

I början av 2022 fastslog Aventura Group att utgå från tre huvudområden i sitt hållbarhetsarbete framöver. Dessa är:

  • Miljöavtryck
  • Social hållbarhet
  • Affärsetik

I takt med utvecklingen av vår verksamhet kommer vi också att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete.

Miljöavtryck

Aventura Group:s strategi för att effektivisera materialhantering och minska miljöfarligt avfall utgår från två områden:

  • Aktivt arbeta för att våra kunder med produktion i Kina använder sig av miljöcertifierade fabriker.
  • Aktivt bidra med kunskap till våra kunder i hur de på bästa sätt kan minska sitt miljöavtryck på plats i Kina.

Social hållbarhet

Aventura Group ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, ska Aventura Group erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation. Medarbetarsamtal samt medarbetarsamverkan bidrar till att säkerställa en bra arbetsplats.

Affärsetik

Aventura Group har strikta krav på de bolag som vi samarbetar med, och investerar i, vad gäller att bemöta de globala utmaningarna för en långsikt hållbar samhällsutveckling. Således tar vi avstånd från bolag aktiva inom särskilda industrier samt företag som inte uppfyller krav på ett socialt hållbart engagemang i de länder där företagen bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Därför har vi tagit fram ett ramverk för ”ESG-screening” där vi tar avstånd från företag aktiva inom vissa branscher, som specificeras nedan:

Vapen

Aventura Group samarbetar inte med, eller investerar i, företag vars verksamhet är vapentillverkare, krigsmaterial eller övriga vapenrelaterade produkter för krigsföring.

Tobak

Aventura Group samarbetar inte med, eller investerar i, företag som är tobaksproducenter.

Spel- och kasinoverksamhet

Aventura Group samarbetar inte med, eller investerar i, företag som bedriver spel- och kasinoverksamhet.

Fossila bränslen

Aventura Group investerar inte i företag vars verksamhet utgör utvinning eller raffinering av fossila bränslen, vare sig det är kol, olja eller gas.

Pornografi

Aventura Group samarbetar inte med, eller investerar i, företag vars verksamhet utgörs av produktion och distribution av pornografiskt material.

Alkohol

Aventura Group samarbetar inte med, eller investerar i, företag som är alkoholproducenter.

We scale brands in the world's largest consumer market. 

Contact

Copyright © AVENTURA GROUP 2022

Privacy Policy