Finansiell kalender

Finansiell kalender 2022

Delårsrapport oktober-december 2021 30 mars 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 25 maj 2022
Årsstämma 16 juni 2022
Delårsrapport april-juni 2022 25 augusti 2022
Delårsrapport juli-september 2022 24 november 2022
Delårsrapport oktober-december 2022 30 mars 2023

We scale brands in the world's largest consumer market. 

Contact

Copyright © AVENTURA GROUP 2022

Privacy Policy