IPO 2021

Aventura är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator grundat och ägt av svenska entreprenörer med 50-års erfarenhet av att starta och driva verksamheter i Kina. Från sin bas i Shanghai bygger Aventura snabbväxande bolag med fokus på Kinas konsument och e-handelsmarknader.

Bolaget har kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. Med kunskap i hur det kinesiska digitala ekosystemet och konsumentbeteendet är uppbyggt, det vill säga hur människor kommunicerar, betalar, köper och hittar information online, har Aventura de nyckelfunktioner som behövs för att lansera nya produkter på de kinesiska marknaderna internt. Genom denna struktur erbjuds Aventuras kunder, varumärken med omsättning mellan 100 – 5 000 MSEK, möjlighet att gå in och växa på den kinesiska e-handels och konsumentmarknaderna på ett effektivt sätt. Sedan starten år 2011 har Aventura samarbetat med över 200 internationella varumärken.

Bolaget genomför nu en spridningsemission om 18,2 MSEK i samband med en notering av bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market. Motivet bakom noteringen är att växa och utöka befintlig kundstock och anskaffa likvida medel för att möjliggöra investeringar i joint-ventures tillsammans med intressanta varumärken.

Läs mer om Aventura och erbjudandet

Erbjudandet i korthet

Högst antal emitterade B-aktier:

650 000 aktier

Erbjudandepris:

28 SEK per aktie

Emissionsvolym:

18,2 MSEK

Bolagsvärde:

Cirka 75,0 MSEK före erbjudandet

Teckningsåtaganden:

Erbjudandet omfattas till 75 procent, motsvarande cirka 13,7 MSEK, av teckningsåtaganden

Lock-up:

100 procent av aktierna före erbjudandet

Minsta teckningspost:

200 aktier motsvarande 5 600 SEK

Anmälningsperiod:

19–31 maj 2021

Offentliggörande av utfall:

Omkring den 2 juni 2021

Likviddag:

Omkring den 4 juni 2021

Preliminär första dag för handel:

14 juni 2021

Handelsplats:

Nasdaq First North Growth Market Sweden

Kortnamn:

AVENT B

Övriga dokument

Anmälningssedel Download
Aventura (Consulting) Audited Report & Accounts (2020) Download
Aventura (Trading) Audited Report & Accounts (2020) Download
Aventura (Hong Kong) Audited Report & Accounts (2020) Download

Disclaimer

Informationen på denna del av Aventuras webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

 

We scale brands in the world's largest consumer market. 

     

Copyright © AVENTURA 2021

Privacy Policy