Material inför årsstämman 16 juni 2022

Kallelse Download
Poströstningsformulär Download
Fullmaktsformulär Download
Årsredovisning 2021 & Revisionsberättelse Download
Emissionsbemyndigande (Punkt 11 som förslag till dagordning) Download
Stämmoprotokoll (2022-06-16) Download

We scale brands in the world's largest consumer market. 

Contact

Copyright © AVENTURA GROUP 2022

Privacy Policy