Aventura Groups omsättning växer med 51,2 procent under 2021 – i linje med bolagets tillväxtmål.

Översikt: 

OKTOBER – DECEMBER 2021

 • Intäkter uppgick till 19 685 TSEK (13 475), motsvarande en ökning av 46,1 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 123 TSEK (472)
 • Resultat efter skatt: -5 921 TSEK (578)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,75 SEK (-0,22)

JANUARI – DECEMBER 2021

 • Intäkter uppgick till 65 356 TSEK (43 214), motsvarande en ökning av 51,2 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 248 TSEK (1 774)
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 295 TSEK (1 556)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,05 SEK (0,58)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Aventura Group gör en minoritetsinvestering i femtech-varumärket LUÜNA Naturals.
 • Lansering av Headway B2B, ett digitalt marknadsföringsbolag med fokus på tech- och industribolag.
 • Kapitalisering av influencerplattformen TicToc Ventures slutförs.
 • TicToc Ventures ingår samarbete med Kelly Gale i Kina.
 • Aventura Group utser ny CFO, verksam på plats på det operationella huvudkontoret i Shanghai.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Influencerplattformen TicToc Ventures går live med sin första kollektion i samarbete med Larsson & Jennings.

Kommentar från VD Gustav Åström:  

Vi har nu avslutat det fjärde kvartalet vilket har varit en viktig period att fortsätta bygga på vår affär enligt vår förtydligade gruppstrategi. För helåret 2021 summerar vi en tillväxt på 51 procent, i linje med vår målsättning att växa i genomsnitt 50 procent per år fram till 2023.

Efter vår börsnotering den 14 juni, påbörjade vi våra satsningar för ökad tillväxt. Under det tredje och fjärde kvartalet etablerade vi fyra operativa plattformar: Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B.

Vårt strategiförtydligande har varit gynnsamt gentemot nuvarande och presumtiva kunder. Vi har nu ett distinkt kunderbjudande för fyra olika marknadssegment: konsument- och direct-to-consumer (D2C) varumärken, influencers & KOLs, hudvård & skönhet, samt teknik & digitala bolag med fokus på B2B-marknader.

Våra nya satsningar har bolagiserats som separata legala enheter under Aventura Group AB. Denna struktur medför fördelar för resursallokering inom bolagsgruppen samt optionalitet för finansiering framöver. Ett tydligt exempel är kapitalisering av TicToc Ventures som slutfördes under fjärde kvartalet tillsammans med Belton Ltd, en italienskägd klock- och smycketillverkare.

Likt alla nya satsningar kommer det att ta tid att bygga volym och lönsamhet i våra plattformsbolag. Som följd blev det konsoliderade rörelseresultatet på gruppnivå negativt: -5,1 miljoner SEK (-0,47 miljoner) i Q4 och -10,2 miljoner SEK for helåret (1,8 miljoner). Då vi avser att förbli majoritetsägare i dessa bolag framöver, kommer vi att fortsätta prioritera vårt mål av att nå en genomsnittlig tillväxt på 50 procent per år till 2023 över lönsamhet.

Börsåret 2022 har börjat oroligt med kriget i Ukraina som högsta punkt på världsagendan. Den generella marknadsoron har satt stor press på aktieutvecklingen för noterade svenska e-handelsbolag generellt, och så också för vår aktie.

Vi ser dock positivt på 2022 från flera perspektiv. Vi agerar på världens största e-handelsmarknad, vilken växer stadigt. Enligt Statista beräknas Kinas e-handel växa med cirka 5 procent per år mellan fram till 2025, och då uppnå 1,23 miljarder aktiva e-handelskonsumenter. Under 2021 har också flertalet nya e-handelstrender som förväntas gynna bolaget på längre sikt tagit fäste i Kina.

 • ”Social commerce” har etablerat sig som en allt viktigare försäljningskanal. TicToc Ventures-samarbetet med Kelly Gale och lanseringen av en kollektion utvecklad för Larsson & Jennings tillsammans med en kinesisk influenser påvisar att vår strategi ligger helt rätt i tiden. 
 • En annan växande trend är hållbarhet. 85 procent av Aventura Group:s topp 20 kunder är skandinaviska bolag. Hållbarhet är en del av deras DNA. Vi ser en stark fördel i vår skandinaviska profil för att skala försäljningen av internationella varumärken på en växande och sofistikerad kinesisk konsumentmarknad och utvärderar för närvarande ett flertal nya partnerskap med fokus på hållbarhet och ”re-commerce”, d.v.s. handeln med begagnade varor. 
 • Vi ser också en växande trend i form av att kinesiska bolag som söker sig upp i värdekedjan, både genom att utveckla egna varumärken, och sälja direkt till konsumenter i väst. Vår kompetens inom ”cross-border” e-handel, logistik, supply-chain och marknadsföring kommer detta nya kundsegment väl till hands.

År 2021 var ett transformativt år för bolaget. Med den stabila grund vi har lagt ser vi fram emot nya samarbeten och investeringar i växande varumärken som på olika sätt drar nytta av världens största konsumentmarknad.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group

Om Aventura
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.