Aventura presterar ett starkt andra kvartal 2021, ej nämnvärt påverkat av pandemin:

Översikt:

April – juni 2021

 • Intäkter uppgick till 14 435 TSEK (10 612), motsvarande en ökning av 36 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 150 TSEK (1 774)
 • Periodens resultat: -1 834 TSEK (1 780)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (0,66)

 Januari – juni 2021

 • Intäkter uppgick till 26 765 TSEK (17 730), motsvarande en ökning av 51 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 865 TSEK (1 268)
 • Periodens resultat uppgick till -4 462 TSEK (1 216)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,32 SEK (0,45)

Väsentliga händelser under rapportperioden:

 • Noteringen på Nasdaq First North Growth Market av Bolagets B-aktie 
 • Nyemission av 650 000 B-aktier motsvarande 18,2 MSEK emissionslikvid före emissionskostnader 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • Avtal med det danska snabbväxande direct-to-consumer smyckesbolaget Maria Black 
 • Samarbetsavtal med IDUN for cross-border försäljning av skönhetsprodukter 
 • Serieentreprenören Jeffery Wang ansluter sig till Aventuras nya samriskbolag TicToc Ventures

Kommentar från VD Gustav Åström: 
Aventura presterar ett starkt andra kvartal 2021. Bolaget fortsätter att växa i snabb takt och har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Under andra kvartalet ökade omsättningen med 36 procent jämfört med samma period i 2020 – och för de första sex månaderna med 51 procent.
 
Den 14 juni i år noterades Aventuras B-aktie på Nasdaq First North. I samband med listningen genomfördes en framgångsrik spridningsemission, som tillförde bolaget 18,2 MSEK i likvid. Detta har hjälpt oss i att fortsätta utveckla vår portfölj av exklusiva varumärkessamarbeten (“Market Partnerships”) och samriskbolag (“Joint Ventures”) med internationella varumärken på den kinesiska marknaden.  
 
Under första halvåret 2021 påbörjade vi satsningar för ökad tillväxt. Dessa har gett gott utfall med en stadigt ökande pipeline av lovande prospekt, men också en högre kostnadsbas, vilket resulterade i en förlust på -1.8 MSEK för perioden. I början av 2021 kungjorde vi vår första planerade investering i samriskbolaget TicToc Ventures, en satsning tillsammans med Belton Ltd, en italienskägd bolagsgrupp inom modeaccessoarer, med avsikt att lansera en affärsmodell där vi bygger, utvecklar och säljer direct-to-consumer (DTC) varumärken tillsammans med kända influencers i Kina. I juni anslöt sig serieentreprenören Jeffery Wang som TicToc Ventures Managing Director & Co-founder. Med ett kompetent team nu på plats förväntar vi oss att lansera de första samägda varumärkena genom TicToc Ventures under hösten.
 
Efter periodens utgång expanderade vi vår portfölj med två nya spännande varumärken. I juli inledde vi ett exklusivt samarbete med IDUN Minerals, med ett helhetsansvar för att skala försäljningen av deras skönhetsprodukter i Kina. Vi ingick även ytterligare i ett exklusivt avtal med det danska snabbväxande DTC-smyckesbolaget Maria Black.  Vi är extra nöjda att vi tagit steget in på dessa två strategiskt viktiga produktkategorier, eftersom både skönhet och smycken är kategorier som växer snabbt på nätet och har höga marginaler.  
 
Tittar vi framåt så förblir vår målsättning att växa minst 50 procent per år under de kommande tre åren. Då vår portfölj är i ett tidigt stadie ser vi nästintill obegränsad potential att skala vår affär under kommande år, både genom ökad försäljning av befintliga varumärken, och lansering av nya Market Partnerships och Joint Ventures. 
 
Aventuras affärsmodell är skalbar, våra bruttomarginaler stiger markant i takt med ökad försäljning.  Vi förväntar oss dock att det i allmänhet tar fyra till sex kvartal för ett nyintroducerat varumärke att nå volym. Under kommande kvartal kommer vi att prioritera tillväxt över lönsamhet. Detta för att nå kritisk massa i vår portfölj av Market Partnerships och Ventures och snabbt ta position som en ledande Kina-partner för internationella DTC-varumärken som vill expandera till Kina.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.aventura.group


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 |emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och accelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige, och har sitt säte i Stockholm,  med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.