Översikt:

April – juni 2022:
· Intäkter uppgick till 14 333 TSEK (14 435), motsvarande en minskning med 0,71% procent.
· Rörelseresultatet uppgick till -3 813 TSEK (-2 150).
· Resultat efter skatt: -3 555 TSEK (-1 834).
· Resultat per aktie uppgick till -1,05 SEK (-0,54).

Januari – juni 2022:
· Intäkter uppgick till 28 945 TSEK (26 765), motsvarande en ökning med 8,1 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till -11 399 (-4 866).
· Resultat efter skatt: -10 647 TSEK (-4 463).
· Resultat per aktie uppgick till -3,15 SEK (-1,32).
 
Väsentliga händelser under rapportperioden:
· Strategiskt partnerskap med Acclime som generar upp till 9,3 miljoner SEK i likviditet.
· Investering i ultra-fast fashion utmanaren Shekou.
· Fördjupat partnerskap med Aarke, affären värd cirka 20 MSEK i intäkter.
· Nytt supply-chain avtal med ultra-fast-fashion utmanaren Shekou, värt cirka 10 MSEK i intäkter.
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:
· Signering av Term Sheet inom logistik och IT med Happy Socks, värt cirka 6,3 MSEK.
· Partnerskapsavtal med det snabbväxande ansiktsmaskbolaget Airinum, vilket förväntas generera cirka 6 MSEK.
· Bolagets styrelseordförande slutar och nuvarande styrelseledamot Patrik Elfwing blir interimistisk ordförande.

Kommentar från VD Gustav Åström: 
 
De utmaningar vi kommunicerade i föregående kvartalsrapport accelererade under andra kvartalet och kulminerade i en 50-dagars ”hård” lockdown av Shanghai, sätet för bolagets operativa verksamhet. Aventura Group:s intäkter uppgick till 14,3 MSEK under Q2, jämfört med 14,4 MSEK samma kvartal förra året. Kinas nollpolicy för Covid-19 har skakat konsumentförtroendet och medfört störningar i försörjningskedjorna. Under rådande omständigheter förväntar vi oss inte kunna uppnå vårt tillväxtmål på 50% för helåret. Vi har således vidtagit åtgärder för att anpassa vår kostnadsmassa till den rådande marknadssituationen.
 
Kinas BNP växte med endast 0,4% under andra kvartalet, vilket är den lägsta nivån sedan pandemin bröt ut. Kina är dock fortfarande världens näststörsta konsumentmarknad, och världens största e-handelsmarknad.
 
Accelererande inflation och geopolitiska spänningar har gjort att e-handelsbolag generellt har haft en utmanande period, och av förståeliga skäl fokuserar vissa västerländska varumärken för närvarande mer på sina hemmamarknader.
 
Vi har anpassat vår strategi efter rådande situation. Först och främst satsar vi på att fördjupa samarbetet med befintliga kunder. När det gäller affärsutveckling fokuserar vi på varumärken som redan är verksamma i Kina. Med kortare beslutsprocess och betydande försäljning från start förväntar vi att oss att detta kundsegment kommer ha en snabbare positiv inverkan på våra intäkter. Vårt fokus på affärsutveckling under våren och sommaren har gjort att vi nu har flera lovande prospekt.
 
Vi kan också skönja konkreta positiva resultat av dessa initiativ, reflekterat i de nyheter som vi släppt på sistone: ett fördjupat partnerskap med Aarke och ett supply chain-avtal med Shekou, samt nya kundavtal med Happy Socks och Airinum.
Totalt förväntas dessa nya kontrakt inbringa cirka 40 MSEK i intäkter under en tolvmånadersperiod. Vi har dock lite för stor kostnadskostym innan volymerna uppnår de mål vi har satt för bolaget. 
 
Vi har därför satt två av våra plattformsatsningar (Aurora Beauty och TicToc Ventures) tillfälligt på paus, effektiviserat vår organisation, minskat vår kostnadsbas, samt ingått i ett strategiskt partnerskap med Acclime, ett av Asiens ledande leverantörer av administrativa bolagstjänster.
 
Genom partnerskapet med Acclime förbättrar vi vårt kunderbjudande, samtidigt som vi frigör upp till 9,3 miljoner SEK i likviditet. Vi förväntar oss dock behöva stärka kassan ytterligare under hösten och utvärderar för närvarande olika alternativ för detta syfte. 
 
I korthet, osäkerhet har satt käppar i hjulen för våra tillväxtplaner men vi anpassar oss därefter. Det tycks som att Covid är återigen under kontroll i Kina, och vi följer noggrant utvecklingen för eventuellt nya utbrott under hösten. Vi kommer fortsätta att minska riskexponeringen i vår affär och hoppas att kunna rapportera om positiva steg i denna riktning under kommande månader.
 
Avslutningsvis, positiva signaler i marknaden är att under första halvåret ökade de utländska direktinvesteringar i Kina med 17% jämfört med 2021, och onlineförsäljningen av fysiska varor ökade med 8% under andra kvartalet jämfört med samma period förra året.
 
Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.