Aventura Group växer med 57 procent – över bolagets tillväxtmål – och samtidigt visar på knapp vinst.

Översikt: 
JULI – SEPTEMBER 2021 

 • Intäkter uppgick till 18 906 TSEK (12 009), motsvarande en ökning av 57,4 procent 
 • Rörelseresultatet uppgick till -260 TSEK (1 292) 
 • Resultat efter skatt: 89 TSEK (1 233)  
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,46) 

JANUARI – SEPTEMBER 2021 

 • Intäkter uppgick till 45 671 TSEK (29 739), motsvarande en ökning av 53,6 procent 
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 125 TSEK (2 561) 
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 374 TSEK (2 450)  
 • Resultat per aktie uppgick till -1,29 SEK (0,91) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN  

 • Lansering av Aurora Beauty, ett utvecklings- och investeringsbolag med fokus på att introducera skandinaviska skönhetsvarumärken i Kina. 
 • Aventura ingår exklusivt avtal för den kinesiska marknaden med femtech-varumärket LUÜNA Naturals.  
 • Influencerplattformen TicToc Ventures ingår exklusivt licensavtal för Kina med varumärket Larsson & Jennings. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

 • Aventura Group gör en minoritetsinvestering i femtech-varumärket LUÜNA Naturals.  
 • Lansering av Headway B2B, ett digitalt marknadsföringsbolag med fokus på tech- och industribolag.  
 • Kapitalisering av influencerplattformen TicToc Ventures slutförs.  

Kommentar från VD och medgrundare Gustav Åström:  
Vi har nu avslutat det tredje kvartalet – det andra som börsnoterat bolag. Bolagets Intäkter uppgick till 18,9 MSEK jämfört med 12,0 MSEK samma kvartal förra året. Att vi växer med 57 procent – över vårt tillväxtmål – och samtidigt kunna visa på knapp vinst på 89 TSEK är extra kul då vi prioriterar tillväxt över lönsamhet. 
 
Under november månad tydliggjordes gruppens strategi och struktur som en bolagsgrupp bestående av expansionsplattformar och varumärkesinnehav. 
 
Vår verksamhet och portfölj utvecklas kontinuerligt. Under 2021, och det tredje kvartalet i synnerhet, har fokus legat på att etablera och stärka våra plattformar (Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B) som nu har bolagiserats som separata legala enheter under Aventura Group AB. Våra plattformar skapar ett ekosystem som kompletterar varandra operationellt, kommersiellt och kompetensmässigt. De genererar inte bara intäkter för bolaget, men blir också strategiskt viktiga i att erbjuda en helhetslösning till varumärken som vill etablera sig och skala i Kina. Som självständiga bolag kan dessa nu kapitaliseras och drivas för att kunna utvecklas på bästa sätt framöver. 
 
Med våra plattformar som bas, investerar och bygger vi varumärken för den starkt växande Kina-marknaden. I september slutförde vi en minoritetsinvestering i DTC-varumärket LUÜNA Naturals. LUÜNA säljer ekologiska mensprodukter och är ett av de mest uppmärksammade femtechbolagen i Asien. 
 
Vi för nu konstruktiva dialoger med ett antal spännande varumärken och förväntar oss att bygga ut denna del av portföljen kommande år. 
 
Många bolag på den internationella marknaden rapporterar om utmaningar kring den rådande globala logistiksituationen. Den kinesiska marknaden har inte påverkats nämnvärt. 
 
Vi har precis avslutat ”Singels Day” – Kinas motsvarighet till ”Black Friday” och världens största shoppingfestival – som i år omsatte runt 750 miljarder SEK, vilket är en ökning med 8,4% från föregående år. Det är väldigt kul att se våra fantastiska medarbetare slå nya försäljningsrekord för våra varumärken.   
 
Vi får kontinuerligt bekräftelse på att vår modell är rätt för marknaden, och vi får gradvis en allt större uppmärksamhet från varumärken internationellt, inom industrin i Kina och investerare. 
 
Vi ser nu fram emot att göra en stark slutspurt av ett transformativt år för bolaget, och lägga grunden för ett spännande 2022. 
 
 
Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.aventura.group 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group  
 
Om Aventura Group  
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska konsumentmarknaden. Aventura Group utvecklar och investerar i varumärken med god potential i Kina och plattformar för att skala varumärken på marknaden. Nuvarande portfölj inkluderar dotterbolagen Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B.  Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm och kontor i Shanghai och Hong Kong.  

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är bolagets Certified Adviser.