Aventura Group AB har idag, 28 november 2022, beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som planerats till den 29 november 2022. Kallelsen till stämman offentliggjordes den 10 november 2022.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att Stefan Åkesson som nominerats till nyval av styrelseledamot har dragit tillbaka sin kandidatur. Eftersom syftet med den extra bolagsstämman var nyval av en ytterligare styrelseledamot, och för ge Bolaget erforderlig möjlighet att finna en ny kandidat så har styrelsen funnit det mest lämpligt att ställa in den planerade extra bolagsstämman. Istället kommer styrelsen sammankalla en extra bolagsstämma vid en senare tidpunkt. 

Aktieägare som redan anmält sig genom poströstningsformulär till den extra bolagsstämman den 29 november 2022 behöver inkomma med ny anmälan eller nytt poströstningsformulär till stämman, enligt de instruktioner som kommer finnas i separat kallelse, vilken kommer att distribueras genom pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.