Aventura Group (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2022, som skulle publiceras under vecka 21, är försenad och kommer istället att publiceras under vecka 23.

Orsaken till att årsredovisningen för 2022 är försenad beror på en hög arbetsbelastning till följd av de senaste transaktionerna Bolaget informerade om i pressmeddelanden daterat den 26 april 2023 och 16 april 2023. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.