Aventura Group AB har har inlett samarbete kring uppdragsanalys med Mangold Fondkommission.

Mangold Fondkommission kommer utföra minst fyra analyser per år, vilka kommer publiceras på Mangold Fondkommissions hemsida och genom deras distributionsnätverk. Utöver detta kommer analysen publiceras av Aventura Group genom bolagets gängse publikationsrutiner, via pressmeddelanden och på bolagets hemsida.

Initialanalysen publicerades idag, 15 december. 

Den publicerade intialanalysen “Öppnar dörren till Kina”, finns tillgänglig i Mangolds pressutskick som länk här.

Rapporten har också bifogats detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 
  
Om Aventura Group 
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska konsumentmarknaden. Aventura Group utvecklar och investerar i varumärken med god potential i Kina och plattformar för att skala varumärken på marknaden. Nuvarande portfölj inkluderar dotterbolagen Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige. Med över 100 anställda har bolaget sitt säte i Stockholm, och kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är bolagets Certified Adviser.