Aventura Group ingår i ett strategiskt partnerskap med Acclime, en av Asiens ledande leverantörer av administrativa bolagstjänster, för att tillsammans marknadsföra en helhetslösning till e-handelskunder. I samband med bildandet av partnerskapet avyttrar Aventura Group sina kundkontrakt för redovisningstjänster och erhåller lånefinansiering på 2,4 MSEK. Affären förväntas generera upp till 9,3 MSEK i likviditet: 6,3 MSEK betalas ut i april, med resterande belopp i tranches innan 31 december 2022 baserat på värdet av administrativa tjänster som generas av Acclime under en tolvmånadersperiod i samband av partnerskapet.

Bakgrund
Aventura Group erbjuder ett helhetskoncept för internationella varumärken som önskar etablera sig och skala på Kinas konsumentmarknader, med fokus på tjänster inom supply-chain, brand management, och e-handel.
 
I allt högre grad efterfrågar bolagets nuvarande, och blivande, kunder assistans med företagsadministration, rapportering och regelefterlevnad. Hittills, har Aventura Group erbjudit ett begränsat stöd inom dessa affärsområden genom sitt eget redovisningsteam.
 
Efter en strategisk genomgång har styrelsen kommit fram till att bolaget bör stärka denna del av sitt kunderbjudande. Antingen genom att bygga upp ytterligare kompetens internt, eller genom ett nära samarbete med en etablerad aktör.
 
Styrelsen har sedermera beslutat att ingå ett strategiskt partnerskap med Acclime, en etablerad leverantör av administrativa företagstjänster i Asien. Bolagsgruppen finns representerad i elva länder i Asien-Stillahavsområdet och har 700 medarbetare, varav 200 arbetar på kontoren i Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen och Hong Kong. Acclime erbjuder ett komplett utbud av stödtjänster till företag vilket innefattar bolagsbildning, HR-outsourcing, rapportering, regelefterlevnad, skatte- och företagssekreterartjänster. Acclime har idag över 7500 internationella och regionala kunder.
 
Villkor för partnerskapet
Enligt avtalsvillkoren kommer Acclime ta över ansvar för redovisning och bolagsadministration för Aventura Group:s nuvarande kunder. Framöver kommer parterna marknadsföra en gemensam helhetslösning till potentiella kunder, med Aventura som leverantör av e-handelstjänster och Acclime som “preferred partner” inom bolagsadminstration. Detta för att dra nytta av varandras olika kompetenser, komparativa styrkor och nätverk.

Partnerskapet förväntas generera upp till 9,3 miljoner SEK i likviditet under resten av 2022:

  • 3,9 miljoner SEK (2,6 miljoner RMB) i köpeskilling som betalats ut samtidigt eller kring tidpunkten av kontraktsskrivning.
  • 2,4 miljoner SEK (1,6 miljoner RMB) i lånefinansiering för att finanseria samarbetet som betalats ut samtidigt av kontraktsskrivning.
  • Upp till 3,0 miljoner SEK (2,0 miljoner RMB), som betalas ut i trancher innan 31 december, 2022 baserat på värdet av adminstrativa tjänster som generas av Acclime under en tolvmånadersperiod i samband av partnerskapet.

Den effektiva räntan på lånade belopp utgår till 1,5 procent per månad med en löptid på tolv månader. 
 
Kontrakten för redovisningstjänsterna som avyttras representerar cirka 2 procent av Aventura Group:s omsättning i 2021 och har inget bokfört värde i koncernredovisningen vid årsslutet 31 december, 2021.
 
"Våra kunders behov för stöd med rapportering och regelefterlevnad ökar i rask takt med att deras Kina-satsningar växer. Genom detta partnerskap med Acclime, ett ledande bolag inom området, säkerställer vi våra åtaganden gentemot våra kunder och frigör kapital och resurser, som vi kommer att återinvestera i den snabbast växande delen av vår affär: e-handelsverksamhet och relaterade tjänster”, kommenterar Gustav Åström, VD för Aventura Group.
 
"På en marknad som kännetecknas av ökad komplexitet levererar vårt regionala nätverk av experter företagstjänster enligt högsta internationella standard. Efter att ha arbetat nära Aventura Group med tidigare kunduppdrag är vi mycket glada över att formalisera vårt samarbete och erbjuda en gemensam lösning för potentiella e-handelskunder framöver”, avslutar Robin Tabbers, Partner på Acclime Kina.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group
 
Om Aventura
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.