Aventura Group har ingått ett partnerskap med svenska snabbväxande Airinum för att skala bolagets försäljning av specialdesignade ansiktsmasker i Kina. Avtalet är av typen Market Partnership och förväntas generera cirka 6 MSEK för Aventura under de nästkommande 12 månaderna.

Airinum grundades 2015 och har varit verksamma i Kina i fem år. Bolaget har utvecklat en ansiktsmask i premiumsegmentet som inte bara kan minska spridning av Covid-19, utan även bland annat är effektivt mot luftföroreningar. Försäljningen av ansiktsmaskerna ökade explosionsartat i samband med pandemin, inte minst i Kina. De prisbelöna produkterna säljs i över 100 länder, och försäljningen sker till största delen online.

”Redan innan pandemin var våra produkter populära i Asien och Kina, och med Aventura som partner kommer vi nu kunna skala upp vår försäljning ytterligare. Vi valde Aventura p.g.a. deras unika setup. De har ju en internationell ledning som förstår vår affär och våra utmaningar, samtidigt som de, tillsammans med all operation, finns på plats i Kina”, kommenterar Alexander Hjertström, VD för Airinum.

Samarbetsavtalet är av typen Market Partnership vilket innebär att Aventura Group erhåller en kombination av fasta intäkter och en del av försäljningsintäkterna. Aventuras roll i samarbetet är bred, och bolaget kommer agera som Airinums förlängda arm i Kina, med ansvar inom strategi, digital försäljning, grossistförsäljning, influencermarknadsföring samt logistik och IT. Kontraktet sträcker sig över en 24-månadersperiod där Aventuras intäkter för det första året beräknas till runt 6 MSEK.

”Airinum är ett spännande bolag och vi tror deras ansiktsmasker har potential att bli riktigt stort här i Kina. Användandet av ansiktsmask var ju relativt vanligt innan pandemin och med den ökade medvetenheten tror vi Airinum bara skrapat på ytan. I april såg vi att den största e-handelsplattformen T-mall ökade sin försäljning av ansiktsmasker med 150% jämfört med förra året. Och vi börjar se ett skifte i konsumentbeteende att kineser överger medicinisk ansiktsmask till fördel för en mer modern mask”, avslutar Johan Aledal, CCO på Aventura Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.