Aventura Group (”Bolaget”) har signerat ett Asset Purchase Agreement med Acclime Holdings HK Limited (”Acclime”), en av Asiens ledande leverantörer av administrativa bolagstjänster, för att avyttra resterande kundkontrakt inom företagsadministrationstjänster. Detta avtal följer det “Head of Terms” som signerades i oktober 2022. Köpeskillingen för de sålda kundavtalen uppgår till ca 12 MSEK.

Bakgrund
Aventura Group aviserade i oktober 2022 att Bolaget ingått ett ”Head of Terms” med Acclime rörande försäljning av Bolagets resterande kundavtal för administrationstjänster. Styrelsen för Bolaget har nu beslutat att avyttra de kundavtal som finns i affärsområdet och att slutföra affären med Acclime.

Villkor för transaktionen

Transaktionen struktureras genom en överlåtelse av de 10 administrationsavtal inom affärsområdet Business Enabler med tillhörande anställda. Köpeskillingen motsvarar ca 12 MSEK, av vilket 50% betalas under april 2023, och resterande 50% när alla avtal är överförda vilket förväntas vara i mitten av maj 2023.

De kontrakt som avyttras representerar cirka 50% av Aventura Group:s omsättning under 2022 och har ett bokfört värde i koncernredovisningen vid årsslutet 31 december 2022 av 2.2 MSEK.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser. 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 

Om Acclime
Acclime är en etablerad leverantör av administrativa företagstjänster i Asien. Bolagsgruppen finns representerad i elva länder i Asien-Stillahavsområdet och har 700 medarbetare, varav 200 arbetar på kontoren i Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen och Hong Kong. Acclime erbjuder ett komplett utbud av stödtjänster till företag vilket innefattar bolagsbildning, HR-outsourcing, rapportering, regelefterlevnad, skatte- och företagssekreterartjänster. Acclime har idag över 7500 internationella och regionala kunder.