Aventura Group har signerat ett s.k. Heads of Terms, ett icke-bindande ramavtal, med Acclime, en av Asiens ledande leverantörer av administrativa bolagstjänster, för att avyttra resterande kundkontrakt inom företagsadministrationstjänster. Slutgiltiga avtal för en köpeskilling av cika 11 MSEK förväntas ingås i oktober, varav 90% betalas ut under Q4 2022.

Bakgrund
Aventura Group ingick den 26 april i år ett strategiskt partnerskap med Acclime för att stärka upp sitt kunderbjudande kring assistans med företagsadministration, rapportering och regelefterlevnad. Acclime tog då över ansvar för redovisning för en del av Aventura Group:s kunder.

Samarbetet har fungerat väl, och som ett led i Aventura Group:s fortsatta strävan att effektivisera och fokusera bolagets erbjudande inom e-handel har Styrelsen beslutat att överlåta bolagets resterande kundkontrakt kring bolagsadministration till Acclime. Denna affär stärker dessutom bolagets kassa, vilket Aventura Group aviserade i sin senaste kvartalsrapport skulle behöva bli aktuellt för bolaget under rådande marknadsläge där Kinas nollpolicy för Covid har varit särskilt utmanande.

Acclime är en etablerad leverantör av administrativa företagstjänster i Asien. Bolagsgruppen finns representerad i elva länder i Asien-Stillahavsområdet och har 700 medarbetare, varav 200 arbetar på kontoren i Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen och Hong Kong. Acclime erbjuder ett komplett utbud av stödtjänster till företag vilket innefattar bolagsbildning, HR-outsourcing, rapportering, regelefterlevnad, skatte- och företagssekreterartjänster. Acclime har idag över 7500 internationella och regionala kunder.

Villkor för transaktionen
Transaktionen är villkorad av slutförande av due-diligence och slutgiltiga avtal, vilka förväntas ingås i oktober. Transaktionen struktureras genom en överlåtelse av ett av Aventura Group:s två kinesiska dotterbolag. Köpeskillingen förväntas uppgå till cirka 11 MSEK, av vilket 90% betalas under Q4 2022.

De kontrakt som avyttras representerar cirka 40 procent av Aventura Group:s omsättning i 2021 och har ett bokfört värde i koncernredovisningen vid årsslutet 31 december, 2021 av cirka 2,1 MSEK.
 
"Samarbetet som vi haft med Acclime har fungerat mycket väl, och har uppskattats bland våra kunder. Därför känner vi oss bekväma att det är just Acclime som tar över våra kundkontrakt inom bolagsadministration. Förutom att öka vårt fokus på vår huvudverksamhet inom e-handel, så medför affären en välkommen ökning av likviditeten för bolaget”, kommenterar Gustav Åström, VD för Aventura Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.