Aventura Group har signerat slutgiltigt avtal med det svenska strumpbolaget Happy Socks för att ansvara för logistik och IT gällande bolagets digitala affär i Kina. Samarbetet har redan påbörjats och alla detaljer av kontraktet är nu slutförhandlat. Avtalet beräknas generera cirka 6,3 MSEK för Aventura över en 12 månadersperiod.

Den 4:e juli i år signerade parterna ett Term Sheet, ett initialt avtal. Slutgiltigt avtal har nu ingåtts. Aventura kommer vara ansvarig för fulfillment kopplat till Happy Socks lokala kinesiska e-handel på marknadsplatser och social media-plattformar, vilket innefattar all logistik, IT och integrationer. Över en 12-månadersperiod beräknas avtalet vara värt runt 6,3 MSEK i intäkter för Aventura.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.