I kvartalsrapporten för det första kvartalet meddelade Aventura Group att det fanns risker för att försäljningsutvecklingen inte skulle bli så högt som projicerat till följt av Kinas nollpolicy kring Covid-19 under det andra kvartalet, vilket kulminerade i en 50-dagars ”hård” lockdown av Shanghai, sätet för bolagets operativa verksamhet. Bolagets verksamhet har påverkats negativt av dessa faktorer och styrelsen förväntar sig därför att inte uppnå den kommunicerade omsättningstillväxten om 50% på årsbasis. För det andra kvartalet förväntas Aventura Groups försäljning att uppgå till cirka 14,3 MSEK (14,4) och EBIT till -3,8 MSEK (-2,2).

”Trots en mycket aktiv affärsutveckling under våren och sommaren med flera lovande prospekt – är det vår bedömning att vi under innevarande år inte kommer att uppnå vårt ambitiösa tillväxtmål om 50% för 2022. Vi har också vidtagit åtgärder, och fortsätter att titta på nya möjligheter för att optimera och utveckla vår verksamhet”, säger Gustav Åström VD för Aventura Group AB.
 
Aventura Group kommer att publicera den fullständiga kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2022 den 25 augusti 2022.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.