Aventura Group:s styrelseordförande Michael Thurow har meddelat styrelsen att han avgår den 31 augusti. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelsemedlem och val av styrelseordförande. För tiden fram tills dess kommer styrelseledamoten Patrik Elfwing att fungera som interimistisk styrelseordförande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.