Nasdaq Stockholm AB har idag den 10 juni 2021 godkänt Aventura Group AB:s (”Aventura” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 14 juni 2021.

Aventuras aktie av serie B kommer att handlas under kortnamnet "AVENT B" med ISIN-kod SE0015961438. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Aventura tagit fram en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, här.

Vid ytterligare information, vänligen kontakta:

Aventura Group AB (publ)
Gustav Åström
VD
Tel: +86 158-0086-2274
Email: gustav.astrom@aventura.group

Om Aventura

Aventura Group AB (publ) är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator. Aventura erbjuder helhetslösningar för att starta, leda och hjälpa företag att växa i Kina, med kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. Sedan start 2011 har Bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura har sitt säte I Shanghai, med ytterligare kontor i Hong Kong och Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.