Aventura Group AB har per idag 19 augusti utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant rörande handeln i aktien.

Aventura har idag ingått ett avtal med Mangold Fondkommission om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta aktiehandeln. Mangold kommer att säkerställa möjligheten att handla i Aventuras aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. 

Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholm First North:s regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas imorgon, den 20 augusti 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, Investor Relations & Corporate Development | +46 70 310 2715 | emil.ponnert@aventura.group

Om Aventura
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och accelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och har sitt säte i Shanghai, med ytterligare kontor i Hong Kong och Stockholm. För mer information besök www.aventura.group.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.