Idag, den 14 juni 2021, inleds handeln i Aventura Group AB:s ("Aventura" eller "Bolaget") aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market. Aventuras aktie av serie B handlas under kortnamnet "AVENT B" med ISIN-kod SE0015961438.

Emission inför noteringen

Inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market genomförde Aventura en spridningsemission som tecknades till cirka 151 procent och som tillförde Bolaget en emissionslikvid om totalt 18,2 MSEK före emissionskostnader.

”Idag blir Aventura det första Kina-baserade bolaget som noteras i Sverige. Idag är också starten på fas 2 i var strategi att bli den ledande aktören att hjälpa utländska varumärken lyckas i Kina.”

Vid ytterligare information, vänligen kontakta:

Aventura Group AB (publ)
Gustav Åström
VD
Tel: +86 158-0086-2274
Email: gustav.astrom@aventura.group

Om Aventura

Aventura Group AB (publ) är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator. Aventura erbjuder helhetslösningar för att starta, leda och hjälpa företag att växa i Kina, med kompetens inom marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. Sedan start 2011 har Bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura har sitt säte I Shanghai, med ytterligare kontor i Hong Kong och Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.