Bolaget låter meddela, enligt Nasdaq First Norths regelverk, att bolaget inte med säkerhet kan fastslå att det finns tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets behov under de kommande tre månaderna.

Ledningen fortsätter idogt att undersöka möjligheterna till att säkerställa ytterligare finansiering. Ett viktigt led i detta arbete är Heads of Terms-avtalet som kommunicerades den 6:e oktober, om att avyttra resterande kundkontrakt inom företagsadministrationstjänster till Acclime, värt cirka 11 MSEK. Denna affär förväntas slutföras inom kort.
 
”Kinas fortsatta nollpolicy för Covid har bidragit till lägre försäljning, för fler av våra kunder än förväntat, vilket således negativt påverkar våra intäktsflöden”, kommenterar Gustav Åström, VD på Aventura Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.