Trots att Kina nyligen övergett sin nollpolicy för Covid kvarstår det tuffa marknadsläget för Bolaget och flera av dess kunder. Likviditetssituationen är fortfarande ansträngd då den förväntade finansieringsaffären med Acclime har dragit ut på tiden och Bolagets genomförda kostnadsbesparingar bl.a. med effektivisering av sin bolagsstruktur ej ännu påverkat fullt ut. Att slutföra en finansieringslösning under Q1 är nödvändig för Bolagets fortsatta drift.

Den 21 november förra året lät Bolaget meddela att det inte med säkerhet kunde fastslås att det finns tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets behov under de kommande tre månaderna. Likvidationsbristen för Bolaget kvarstår då de negativa effekterna av Kinas nollpolicy kring Covid har fortsatt. Även om den kinesiska regeringen i början av december 2022 meddelade att man överger sin nollpolicy och lyfter på flera av sina striktaste restriktioner, så kommer det ta ett tag för marknaden att förbättras. I tillägg har det tuffa marknadsläget också märkts av hos flera av Bolagets kunder vilket i sin tur har påverkat Bolagets förväntade intjäning.
 
Vidare, så har den förväntade finansieringen genom avyttringen av resterande kundkontrakt inom företagsadministrationstjänster till Acclime, värd cirka 11 MSEK, dragit ut på tiden. Affären som kommunicerades den 6:e oktober förra året förväntades att slutföras innan årsskiftet, men diskussioner om att slutföra affären pågår fortfarande. 
 
Under större delen av 2022 har Bolaget jobbat aktivt med att minska sin kostnadsbas. Detta inkluderar bl.a. att flertalet medarbetare har entledigats, kontorsuppsägning, och att Bolaget har effektiviserat sin bolagsstruktur och därigenom administration. Detta har gjorts genom att Bolaget har beslutat att avveckla de vilande svenska aktiebolagen för Aurora Beauty (Aurora Scandinavia AB) och Headway (HQ Group AB). Besparingsåtgärderna har varit nödvändiga men har ej varit tillräckliga för att förbättra Bolagets ansträngda likviditetssituation.
 
Styrelsen och Bolagets ledning fortsätter sitt arbete med att utforska alla möjliga alternativa lösningar för att lösa bristen på rörelsekapital. Lösningarna inkluderar lån och försäljning av tillgångar. Bolaget för dialoger med diverse intressenter men utfallet är fortfarande ovisst, och ambitionen är att finna en lösning under Q1 2023. Att slutföra en lösning under första kvartalet 2023 är nödvändigt för Bolagets fortsatta drift.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.