Aventura Group har utvecklats enligt plan sedan noteringen på First North. Med de senaste nyheterna kring bolagiseringen av TicToc Ventures, avknoppningen av Headway B2B, investeringen i varumärket LUÜNA Naturals samt lanseringen av Aurora Beauty, ser styrelsen ett behov att förtydliga bolagets strategi och struktur för våra aktieägare.

Aventura Group tar nu form som en bolagsgrupp med en portfölj av 1) verksamheter som skalar varumärken; samt 2) investeringar i varumärken. Framöver kommer det göras en tydlig distinktion mellan den noterade bolagsgruppen Aventura Group AB (publ) och dess underliggande dotter- och portföljbolag, däribland varumärkesacceleratorn Aventura. 

Aventura Group – ett investment & utvecklingsbolag 
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska konsumentmarknaden. Gruppen utvecklar och investerar i varumärken med stark potential i Kina, och expansionsplattformar som skalar varumärken inom olika kategorier. 

Aventura Group:s investeringsstrategi i korthet: 

 • Utveckla och investera i expansionsplattformar som kan skala varumärken inom olika segment. Varje investering och bolag skall addera till, och gynnas av, gruppens ekosystem. 
 • Investera i varumärken med stark potential i Kina som kan skalas genom gruppens expansionsplattformar. Investeringar i varumärken kommer att göras dels på gruppnivå, som i fallet LUÜNA, eller genom våra plattforminnehav TicToc Ventures och Aurora Beauty. 

Gruppstruktur  
Aventura Group AB (publ) är holdingbolaget för koncernens olika bolagsinnehav och sätter den långsiktiga strategin för gruppen. Aventura Group bygger värde genom att utveckla gruppbolagen, realisera synergier och söka förvärvs- och investeringsmöjligheter. 

Aventura Group:s innehav delas in i två kategorier: 

1) Plattformsinnehav: Verksamheter som driver tillväxt för varumärken inom en viss kategori. 

 • Aventura: Skalar internationella DTC varumärken i Kina genom digitala kanaler. 
  • Aktiekapital: 100% / Röstandel: 100% 
 • TicToc Ventures: Bygger nya DTC varumärken tillsammans med influencers. 
  • Aktiekapital: 49,5% / Röstandel: 54,5% 
 • Aurora Beauty: Skalar och bygger egna varumärken inom Scandi-beauty i Asien. 
  • Aktiekapital: 75% / Röstandel: 95,8% 
 • Headway B2B: Partner för tech- och B2B-bolag att växa i Kina. 
  • Aktiekapital: 100% / Röstandel: 100% 

2) Varumärkesinnehav: Samriskbolag och direktinvesteringar i varumärken. 

 • LUÜNA Naturals: Femcare varumärke baserat i Hong Kong. 
  • Aktiekapital: 0,65% 

 
“Aventura Group har på kort tid skapat ett ekosystem där våra plattformar stärker varandra, och resurser och kompetens kan optimeras. Det skapar en dynamik som ger oss ännu bättre förutsättningar att driva tillväxt för de varumärken vi jobbar med.” kommenterar Gustav Åström, VD och medgrundare på Aventura Group. 

Vänligen se bifogad illustration på gruppstruktur. 

Vår hemsida, www.aventura.group, har också uppdaterats för att reflektera denna förtydligande strategi och struktur.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 
 
Om Aventura Group 
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska konsumentmarknaden. Aventura Group utvecklar och investerar i varumärken med god potential i Kina och plattformar för att skala varumärken på marknaden. Nuvarande portfölj inkluderar dotterbolagen Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B.  Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm och kontor i Shanghai och Hong Kong. 

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är bolagets Certified Adviser.